Behandling

På klinikken anvendes kun sterile éngangsnåle, som kasseres straks efter brug. De er af god kvalitet og så tynde som muligt – helt ned til 0,20 mm. Herved nedsættes infektionsrisikoen til et minimum, og patienten oplever indstikket som et lille prik.

Behandlingstiden varierer fra 20-60 minutter.

Til den første behandling afsættes ekstra tid, da man skal have god tid til at gennemgå alle patientens symptomer og nå frem til den rigtige diagnose. Ligger dette udenfor mine kompetenceområder får patienten besked med det samme.

Antallet af behandlinger afhænger af diagnosen og patientens modtagelighed overfor behandlingen. Ofte mærker patienten efter de første behandlinger, at kroppen påvirkes og arbejder med akupunkturens signaler.

Ses der mod forventning ingen reaktion eller bedring af patientens problem efter 5 behandlinger indstilles forløbet.

AkupunktÝr og Fysioterapeut Ann Jette Riis  | riis@aku-net.dk